Aktuálně

Koronavirus: nová opatření od 12. 10. 2020

Vloženo před 6 měsíců 4 dny
Dne 8. 10. 2020 vydala vláda České republiky usnesení č. 997 o přijetí krizového opatření (omezení škol), na základě kterého se od pondělí 12. 10. nebude konat prezenční výuka (žádná, tedy ani labor... více

Koronavirus: nová opatření od 8. 9. 2020

Vloženo před 7 měsíců 4 dny
Dne 8. 9. 2020 byl vydán výnos rektora č. A/V/961/21/2020  upravující výuku a další činnosti v nadcházejícím období. V rámci preventivních opatření: Všechny osoby jsou povinny důsledně dodržovat... více

SEKY: II. termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Vloženo před 7 měsíců 2 týdny
Druhý termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti FCHI (budova A, 4... více

Nový projekt česko-egyptské spolupráce

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 9 měsíců 2 týdny
Laboratoř molekulární elektroniky a inteligentních materiálů Ústavu počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha ve spolupráci s Tanta University a Egypt-Japan University of Science and Technology získa... více

ININ: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Vloženo před 9 měsíců 2 týdny
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat ve středu 1. července 2020 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI. Zkoušky budou probíhat podle následu... více

PIM: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Vloženo před 9 měsíců 3 týdny
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Procesní inženýrství a mangement se budou konat ve čtvrtek 2. července 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti FCHI. Státní závěrečné zko... více

SEKY: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Vloženo před 10 měsíců 6 dnů
I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat ve čtvrtek 11. června 2020 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místn... více

TK: oznámení o konání obhajoby disertační práce

Vloženo před 11 měsíců 5 dnů
Ve středu 20. května 2020 od 13 hodin proběhne obhajoba disertační práce Ing. E. Marešové v oboru Technická kybernetika na téma Měření elektrofyzikálních parametrů vrstev organických polovodič... více

Zmírnění opatření proti šíření COVID-19 platné od 27. 4. 2020

Vloženo před 11 měsíců 5 dnů
S účinností ode dne 27. dubna 2020 dochází podle výnosu rektora č. A/V/961/15/2020 ke zmírnění opatření proti šíření COVID-19. Podle výnosu se umožňuje osobní přítomnost studentům všech ročníků na V... více

Přítomnost studentů posledních ročníků na VŠCHT

Vloženo před 11 měsíců 2 týdny
Na základě výnosu rektora č. A/V/961/14/2020 s účinností od 20. dubna 2020 se povolují: studentům individuální návštěvy knihoven a studoven pouze za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literat... více

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality