Aktuálně

Nový projekt česko-egyptské spolupráce

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 1 týden 6 dnů
Laboratoř molekulární elektroniky a inteligentních materiálů Ústavu počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha ve spolupráci s Tanta University a Egypt-Japan University of Science and Technology získa... více

ININ: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Vloženo před 1 týden 6 dnů
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat ve středu 1. července 2020 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI. Zkoušky budou probíhat podle následu... více

PIM: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Vloženo před 2 týdny 23 hodiny
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Procesní inženýrství a mangement se budou konat ve čtvrtek 2. července 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti FCHI. Státní závěrečné zko... více

SEKY: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Vloženo před 1 měsíc 3 hodiny
I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat ve čtvrtek 11. června 2020 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místn... více

TK: oznámení o konání obhajoby disertační práce

Vloženo před 1 měsíc 4 týdny
Ve středu 20. května 2020 od 13 hodin proběhne obhajoba disertační práce Ing. E. Marešové v oboru Technická kybernetika na téma Měření elektrofyzikálních parametrů vrstev organických polovodič... více

Zmírnění opatření proti šíření COVID-19 platné od 27. 4. 2020

Vloženo před 1 měsíc 4 týdny
S účinností ode dne 27. dubna 2020 dochází podle výnosu rektora č. A/V/961/15/2020 ke zmírnění opatření proti šíření COVID-19. Podle výnosu se umožňuje osobní přítomnost studentům všech ročníků na V... více

Přítomnost studentů posledních ročníků na VŠCHT

Vloženo před 2 měsíce 1 týden
Na základě výnosu rektora č. A/V/961/14/2020 s účinností od 20. dubna 2020 se povolují: studentům individuální návštěvy knihoven a studoven pouze za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literat... více

Nové úřední hodiny děkanátu

Vloženo před 2 měsíce 2 týdny
Od pondělí 20.4.2020 platí nové úřední hodiny pro vyřizování neodkladných záležitostí: pondělí a středa      9.00  -  11.00 hodin Všechny pracovnice děkanátu, děkan, tajemník a proděkani mohou... více

Nový doktorský studijní program

Vloženo před 2 měsíce 2 týdny
Hodnotící komise i zpravodaj NAU schválili akreditaci našeho nového doktorského studijního programu Měření a zpracování signálů v chemii (garant: prof. Vrňata, zástupce garanta: doc. Mareš) na dobu... více

TK: Pozvánka na odborný seminář

Vloženo před 3 měsíce 3 týdny
V pátek 20. března 2020 se v posluchárně A335 (nebo v místnosti A330) od 14:30 hodin uskuteční odborný seminář Ing. Ondřeje Ťupy, kde bude presentovat metodiku a dosavadní výsledky své disertační pr... více

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality