Koronavir: opatření a vyjádření rektora z 9. 3. 2020

V rámci aktuálních protiepidemických opatřeních přijatých na VŠCHT Praha:

  • výuka prezenčních studentů v současné chvíli probíhá
  • ruší se výuka v rámci univerzity třetího věku (U3V)
  • prosíme, aby zaměsntnanci a studenti pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, intranet, web)

 

Aktuální vyjádření rektora ze dne 9. 3 2020:

Vážené kolegyně, kolegové,

v souvislosti s dotazy, které se ke mně dostávají po přerušení výuky na ČVUT, konstatuji, že situaci ohledně infekčních onemocnění sledujeme (mimo jiné jsem se v pátek účastnil jednání na radnici Prahy 6).

Na rozdíl od ČVUT jsme již dříve zamítli pořádání mezinárodních týdenních kurzů ATHENS, kde jsem spatřoval riziko v promíchání studentů z celé Evropy a monitorujeme mezinárodní cesty (hlavně příjezdy z různých zemí).

Tento týden je přerušen provoz DK Zkumavka, řešíme otázky desinfekčních postupů a hygienických opatření. K přerušení výuky nevidím aktuálně důvod (nevylučuji jej v případě konkrétního rizika jako nastalo na VŠE), nicméně apeluji na vyhýbání se rizikům a na zvýšené zachovávání hygienických pravidel.

Je třeba především dbát na osobní hygienu, mýt si řádně ruce (příp. používat desinfekci) – např. i po příchodu do školy, dbát na zdravé stravování a posilování imunity. V případě jakýchkoli zdravotních obtíží je třeba kontaktovat lékařské služby (primárně telefonicky), léčit se a izolovat se od okolí – nešířit jakoukoli nákazu.

Žádoucí je dostatek spánku a střídání práce se zdravým odpočinkem (včetně psychické relaxace) i pro všechny zdravé jedince.

Prosím, buďme ohleduplní ke svému okolí a snažme se zvládnout nelehké období bez fyzické i psychické újmy

Jarní slunečné dny přeje
Pavel Matějka

Kategorie článků: