Aktuálně

SEKY: Rozhodnutí o udělení akreditace na 10 let

Vloženo před 4 měsíce 1 týden
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Senzorika a kybernetika v chemii se standardní dobou st... více

U3V: Výuka v letním semestru 2018/2019

Vloženo před 5 měsíců 1 týden
Letní semestr akademického roku 2018/2019 začíná v týdnu od 18. února 2019. Výuka v jednotlivých ročnících programu Život s počítačem je rozvržena takto: 1. ročník poběží od 19. února každé úter... více

Bc: Přihláška k bakalářskému studiu do 31. března 2019

Vloženo do : Aktuality, Po maturitě
Vloženo před 5 měsíců 1 týden
Od 10. ledna 2019 do 31. března 2019 si můžete podávat přihlášku ke studiu bakalářských oborů VŠCHT, a tedy i námi nabízeného nového oboru Fyzikální a výpočetní chemie. Přihláška se podává elektroni... více

TK: Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Vloženo před 5 měsíců 1 týden
Ve čtvrtek 14. února 2019 se bude od 13.00 hodin v zasedací místnosti FCHI VŠCHT (budova A, č. dv. 402) konat základní část státní doktorské zkoušky Ing. Jana Kohouta v oboru Technická kyberne... více

SVK: Harmonogram sekce Řízení procesů a analýza dat

Vloženo před 8 měsíců 3 dny
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 budou od 9 h v posluchárně A330 probíhat prezentace studentských příspěvků v rámci Studentské vědecké konference na VŠCHT, které byly zařazeny do sekce Řízení procesů a... více

SVK: Harmonogram sekce Aplikovaná informatika a kybernetika

Vloženo před 8 měsíců 3 dny
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 budou od 9 h v posluchárně A40 probíhat prezentace studentských příspěvků v rámci Studentské vědecké konference na VŠCHT, které byly zařazeny do sekce Aplikovaná inform... více

SVK: představení sponzorů

Vloženo před 8 měsíců 1 týden
Už známe sponzory sekcí studentské vědecké konference na našem ústavu. Jsou jimi (v abecedním pořadí):     Sponzoři se stejně jako studenti představí v rámci SVK krátký... více

Listopadový Den otevřených dveří na VŠCHT

Vloženo do : Aktuality, Po maturitě
Vloženo před 8 měsíců 1 týden
Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 se bude konat podzimní Den otevřených dveří na VŠCHT, a to od 9.00 do 14.00 (v sobotu do 13.00) hodin. Po celou dobu budou probíhat zajímavé experimenty a exkurze z... více

TK: Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Vloženo před 8 měsíců 3 týdny
V pátek 2. listopadu 2018 se bude od 13.00 hodin v zasedací místnosti FCHI VŠCHT (budova A, č. dv. 402) konat základní část státní doktorské zkoušky Ing. Jana Vrby v oboru Technická kybernetik... více

Mgr: Přihlášení a zaslání anotace příspěvku do SVK

Vloženo před 9 měsíců 2 týdny
Pracujete na zajímavé zápočtové práci, studentském projektu nebo jako pomocná vědecká síla? Pokud se téma Vaší práce týká informačních technologií, zpracování dat, měření nebo řízení procesů (i k... více

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality