Aktuálně

Aktuální okruhy pro státní závěrečné zkoušky oboru APIN

Vloženo před 7 let 4 měsíce
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Procesní inženýrství a informatika, obor Aplikovaná inženýrská informatika, byly zaktualizovány.

Aktuální okruhy pro státní závěrečné zkoušky obou SEKY

Vloženo před 7 let 4 měsíce
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Procesní inženýrství a informatika, obor Senzorika a kybernetika v chemii, byly zaktualizovány.

Pokyny k obhajobám projektů předmětu N445079

Vloženo před 7 let 4 měsíce
Obhajoby bakalářských projektů předmětu N445079 Projekt inženýrské informatiky I studijního oboru ININ se budou konat v úterý 20. 5. 2014 od 12:00 hodin v místnosti A330. O způsobu řešení a do... více

Systém financování projektů výzkumu a vývoje

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 7 let 4 měsíce
Oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT zve na seminář Systém financování projektů výzkumu a vývoje národními a mezinárodními poskytovateli, který se bude konat v úterý 27. května 2014 od 9.30 do zasedací... více

Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 7 let 4 měsíce
Oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT zve na workshop Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT, který se bude konat ve středu 28. května 2014 od 13.30 v posluchárně B06 (přízemí budovy B,... více

Termíny odevzdání bakalářských prací

Vloženo před 7 let 4 měsíce
Termíny odevzdání bakalářských prací jsou stanoveny na 6. června 2014 (pro studenty, kteří budou chtít absolvovat státní závěrečné zkoušky již v červnu) a na 11. 7. 2014 (pro studenty, kteří budou c... více

Termíny odevzdání diplomových prací

Vloženo před 7 let 4 měsíce
Termín odevzdání diplomových prací je stanoven na 9. května 2014. Termín platí pro všechny magisterské obory.

Vyhlášení soutěže o granty GA ČR

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 7 let 6 měsíců
Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 26. 2. 2014 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty v celkové výši 8 284 164 tis.... více

Příprava projektů Horizont 2020

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 7 let 6 měsíců
Dne 13. března 2014 od 9:00 do 11:00 se bude konat seminář Příprava projektů Horizont 2020 - duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům. Seminář bude zaměřen na nový rá... více

Zahájení výuky U3V v letním semestru

Vloženo před 7 let 7 měsíců
Letní semestr a tedy i výuka univerzity 3. věku začíná v týdnu od 17. února 2014. Výuka v jednotlivých ročnících bude probíhat následovně: 1. ročník: úterý od 16.00 v posluchárně A40, 2. ročn... více

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality