O Ústavu počítačové a řídicí techniky

Ústav počítačové a řídicí techniky (dále jen ÚPŘT) je součástí Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ústav byl založen v roce 1973, tehdy jako Katedra automatizovaných systémů řízení v chemickém a potravinářském průmyslu. V současnosti na ÚPŘT působí celkem 19 akademických a technických pracovníků.

V rámci pedagogických aktivit ústav zajišťuje výuku předmětu Aplikace výpočetní techniky, který je základním informatickým předmětem ve většině oborů bakalářského stupně studia na VŠCHT. V rámci oborové výuky se ústav podílí na dvou bakalářských studijních oborech Inženýrská informatika, Procesní inženýrství a management, dvou magisterských studijních oborech Senzorika a kybernetika v chemii, Aplikovaná inženýrská informatika a doktorském studijním oboru Technická kybernetika. Dále ústav zajišťuje výuku volitelných informatických předmětů pro ostatní studijní obory na VŠCHT.

Vědecko-výzkumné aktivity ústavu jsou zaměřeny na oblasti počítačového řízení technologických procesů a číslicového zpracování signálů a obrazů. Výzkumná činnost je orientována především aplikačně s rozpětím od řízení a modelování průmyslových biotechnologických procesů přes obrazovou analýzu mikroskopických snímků až po pokročilé zpracování biomedicínských dat.