RNDr. Pavel Cejnar

Pracovní zařezení

asistent

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

správa a konfigurace ústavních serverů a virtualizačního prostředí Cisco UCS Blade

Akademická kvalifikace

2010: bakalářské studium na FPBT VŠCHT zakončené titulem Bc.
obor: Biochemia biotechnologie
téma bakalářské práce: Galaktofuranosyltransferasy rodu Leishmania
2009: rigorózní zkouška na MFF UK, udělen titul RNDr.
2008: navazující magisterské studium na MFF UK zakončené titulem Mgr.
obor: Učitelství pro SŠ Matematika-Informatika
téma diplomové práce: Bridge - hledání optimálních strategií
2004: magisterské studium na MFF UK zakončené titulem Mgr.
obor: Informatika
téma diplomové práce: Malé hry - Bridge

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 1
Počet vedených DP: 1
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se analýzou a vyhodnocováním komplexních biologických signálů (qPCR, hmotnostní spektrometrie), rozpoznáváním, měřením a monitorováním biologických objektů v obrazu. Je členem výzkumné skupiny Číslicové zpracování signálů a obrazů.

Vybrané projekty

 • Příprava transgenních rostlin se zvýšenou rezistencí proti stresu
  grant GA ČR, GA15-22276S, 2015-2017
 • Funkční genomická studie viru zakrslosti pšenice pro identifikaci zdrojů rezistence a charakterizaci patogenity
  grant MŠMT LH - KONTAKT II, LH12161, 2012-2015
 • Inovace bakalářského studijního programu Potravinářská a biochemická technologie zavedením prvků e-learningu
  projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/34286, 2012-2014.
 • Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha
  projekt OPPA CZ.2. 17/3.1 00/33254, 2011-2012.

Vybrané publikace a patenty

 • Štěpánka Hrdličková Kučková, Gabriela Rambousková, Radovan Hynek, Pavel Cejnar, Doris Oltrogge, Robert Fuchs: Evaluation of mass spectrometric data using principal component analysis for determination of the effects of organic lakes on protein binder identification. Journal of Mass Spectrometry, 50(11), pp. 1270–1278. 2015 (ISSN: 1076-5174 (print) / 1096-9888 (online), DOI: 10.1002/jms.3699)
 • Fabio Centonze, Martin Schätz, Aleš Procházka, Jiří Kuchyňka, Oldřich Vyšata, Pavel Cejnar, Martin Vališ: Feature extraction using MS Kinect and data fusion in analysis of sleep disorder. Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding. 2015.
 • Aleš Procházka, Oldřich Vyšata, Julie Vavryčuková, Pavel Cejnar, Zbyšek Pavelek, Lenka Lhotská: Registration and Analysis of Retinal Images for Diagnosis and Treatment Monitoring. Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding. 2014 (ISBN: 978-1-4799-7972-1, DOI: 10.1109/IWCIM.2014.7008817).
 • Štěpánka Kučková, Radovan Hynek, Pavel Cejnar: Statistical evaluation of mass spectrometric data for determination of the effects of matrices of colour layers on protein identification. TECHNART 2013. Amsterodam, 2013.
 • Pavel Cejnar: Computing epsilon-Optimal Strategies in Bridge and Other Games of Sequential Outcome, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 178, Proceedings of the 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), short paper, pp. 753-754, IOS Press, Patras, Greece, 2008 (ISSN: 0922-6389 (print) / 1879-8314 (online), DOI: 10.3233/978-1-58603-891-5-753).

Kontakty