Doktorandi ústavu

Interní doktorandi:

Ing. Nikita Dovzhenko
Školitel: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Ing. Jan Kohout
Školitel: doc. Oldřich Vyšata, Ph.D.

Ing. Jakub Kopal
Školitel: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Ing. Jaromír Mašek
Školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Ing. Martin Schätz
Školitel: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Alan Spark, MSc.
Školitel: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Ing. Naďa Tylová
Školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Ing. Ondřej Ťupa
Školitel: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
Školitel specialista: MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.

Ing. Stanislav Valtera
Školitel: doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.

Ing. Martin Vejvar
Školitel: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Ing. Jan Vrba
Školitel: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
Školitel specialista: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Doktorandi s kombinovanou formou studia:

Ing. Jan Crha
Školitel: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Školitel specialista: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Ing. Abduljalil Sireis
Školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.