Ing. Jan Kohout, Ph.D.

Pracovní zařazení

odborný asistent

Akademická kvalifikace

2022: doktorské studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ph.D.
obor: Technická kybernetika
téma disertační práce: Analýza biomedicínských signálů pro určení míry vyčerpání
2014: magisterské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Systémy a řízení
téma diplomové práce: Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu - rozhraní pro online výpočty v reálném provozu (MATLAB, Python)
2011: bakalářské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Bc.
obor: Systémy a řízení
téma bakalářské práce: Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích - modelování silového působení (MATLAB)

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 3
Počet vedených DP: -
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se webovými technologiemi (PHP, html, css, javascript, SQL), programováním (JAVA, C#, Python), analýzou biologických systémů, filtracemi, vizualizací dat a prediktivní regulací. Je členem výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů a Skupiny optimalizace a kybernetiky.

Vybrané publikace a patenty

  • ČERVENÁ, Lenka, et al. Advanced Statistical Analysis of 3D Kinect Data: A Comparison of the Classification Methods. Applied Sciences, 2021, 11.10: 4572
  • TOMEŠ, J., TYLOVÁ, N., KOHOUT, J., MAREŠ, J. Virtual reality model assessment platform:transfer models to a standalone virtual realityheadset. 10th Computer Science On-line Conference 2021.
  • Kohout, J.; Verešpejová, L.; Kříž, P.; Červená, L.; Štícha, K.; Crha, J.; Trnková, K.; Chovanec, M.; Mareš, J. Advanced Statistical Analysis of 3D Kinect Data: Mimetic Muscle Rehabilitation Following Head and Neck Surgeries Causing Facial Paresis. Sensors 2021, 21, 103.
  • TOMEŠ, j., KOHOUT, J., MAREŠ, J.: 3D face capture for rehabilitation progress assessment after brain surgery. Intelligent Systems Applications in Software Engineering. CoMeSySo 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1047. Springer, Cham
  • KOHOUT, J., EGERMAIER, J., TYLOVÁ, N., MAREŠ, J.: Preprocessing CT images for virtual reality based on MATLAB. 3rd Computational Methods in Systems and Software 2019.
  • KOHOUT, J., MAREŠ, J.: Human Fatigue Estimate: Usage of Systems from Traffic in Buildings. Transactions of the VSB: Technical University of Ostrava. 2018:64(1). ISSN 1210-0471.
  • KOHOUT, J., CRHA, J., TRNKOVÁ, K., ŠTÍCHA, K., MAREŠ, J., CHOVANEC, M.: Robot-based image analysis for evaluating rehabilitation after brain surgery. Soft Computing Journal 24(1), 159-164. June 2018, Brno, Czech Republic. ISSN 1803-3814.

Kontakty

Osobní webové stránky