Ing. Jan Kohout

Pracovní zařazení

asistent

Akademická kvalifikace

2014: magisterské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Systémy a řízení
téma diplomové práce: Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu - rozhraní pro online výpočty v reálném provozu (MATLAB, Python)
2011: bakalářské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Bc.
obor: Systémy a řízení
téma disertační práce: Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích - modelování silového působení (MATLAB)

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: -
Počet vedených DP: -
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se webovými technologiemi (PHP, html, css, javascript, SQL), programováním (JAVA, C#, Python), analýzou biologických systémů, filtracemi, vizualizací dat a prediktivní regulací. Je členem výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů a Skupiny optimalizace a kybernetiky.

Vybrané publikace a patenty

  • Jan Kohout, Jiří Cigler, Jan Široký, Použití znalostního řízení ve fermentačním procesu výroby antibiotik, AUTOMA, vol. 5, pp. 50–53, 2016.
  • Jan Kohout, Jiří Cigler, Jan Široký, Pavel Hrnčiřík, Jan Náhlík, Monitoring and Decision Support System for Antibiotics Production, in Microbiotec 15 (A. P. Ana Teresa Caldeira,
    Antonio Candeias and M. R. Martins, eds.), (Evora), 2015.
  • Jan Kohout, Jiří Cigler, Jan Široky, Pavel Hrnčiřik, Jan Náhlik, and Jan Mengler, Application of knowledge-based control on an antibiotics production fermentation process, in 2015 International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding, IWCIM 2015, 2015.

Kontakty

Osobní webové stránky