Ing. Jan Kohout

Pracovní zařazení

asistent

Akademická kvalifikace

2014: magisterské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Systémy a řízení
téma diplomové práce: Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu - rozhraní pro online výpočty v reálném provozu (MATLAB, Python)
2011: bakalářské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Bc.
obor: Systémy a řízení
téma bakalářské práce: Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích - modelování silového působení (MATLAB)

V současné době pracuje na analýze biomedicínských signálů pro určení míry vyčerpání pod vedením Dr. Mareše v rámci studia doktorského studijního programu Technická kybernetika na VŠCHT.

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 3
Počet vedených DP: -
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se webovými technologiemi (PHP, html, css, javascript, SQL), programováním (JAVA, C#, Python), analýzou biologických systémů, filtracemi, vizualizací dat a prediktivní regulací. Je členem výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů a Skupiny optimalizace a kybernetiky.

Vybrané publikace a patenty

 • KOHOUT, J., EGERMAIER, J., TYLOVÁ, N., MAREŠ, J.: Preprocessing CT images for virtual reality based on MATLAB. 3rd Computational Methods in Systems and Software 2019.
 • KOHOUT, J., MAREŠ, J.: Human Fatigue Estimate: Usage of Systems from Traffic in Buildings. Transactions of the VSB: Technical University of Ostrava. 2018:64(1). ISSN 1210-0471.
 • KOHOUT, J., MAREŠ, J.: Odhad únavy člověka: využitelnost systémů z dopravy ve vnitřním prostředí? XLIII. Seminář ASŘ 2018.
 • KOHOUT, J., CRHA, J., TRNKOVÁ, K., ŠTÍCHA, K., MAREŠ, J., CHOVANEC, M.: Robot-based image analysis for evaluating rehabilitation after brain surgery. Soft Computing Journal 24(1), 159-164. June 2018, Brno, Czech Republic. ISSN 1803-3814.
 • KOHOUT, J., MAREŠ, J.: Problematika sledování míry vyčerpání člověka v kancelářských prostorech. 24th Annual Conference Proceedings. Technical Computing Prague 2017. ISSN 2336-1662.
 • KOHOUT, J., CIGLER, J., ŠIROKÝ, J., KOPECKÝ, P.: Systémy tepelné aktivace betonového jádra a jejich využití pro zvýšení uživatelského komfortu budov. TZB info, 2017.
 • Jan Kohout, Jiří Cigler, Jan Široký, Použití znalostního řízení ve fermentačním procesu výroby antibiotik, AUTOMA, vol. 5, pp. 50–53, 2016.
 • Jan Kohout, Jiří Cigler, Jan Široký, Pavel Hrnčiřík, Jan Náhlík, Monitoring and Decision Support System for Antibiotics Production, in Microbiotec 15 (A. P. Ana Teresa Caldeira,
  Antonio Candeias and M. R. Martins, eds.), (Evora), 2015.
 • Jan Kohout, Jiří Cigler, Jan Široky, Pavel Hrnčiřik, Jan Náhlik, and Jan Mengler, Application of knowledge-based control on an antibiotics production fermentation process, in 2015 International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding, IWCIM 2015, 2015.

Kontakty

Osobní webové stránky