Ing. Zuzana Krbcová

Pracovní zařazení

asistent

Akademická kvalifikace

2015: magisterské studium na FJFI ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Aplikace softwarového inženýrství
téma disertační práce: Vícekritériální porovnávání optimalizačních heuristik
2013: bakalářské studium na FJFI ČVUT zakončené titulem Bc.
obor: Inženýrská informatika
téma diplomové práce: Knihovna funkcí pro podporu vícekriteriálního rozhodování

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: -
Počet vedených DP: -
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se variačními metodami zpracování signálů a obrazů. Je členkou výzkumné skupiny Číslicové zpracování signálů a obrazů a Skupiny optimalizace a kybernetiky.

Vybrané projekty

  • Interaktivní výuka mikroekonomie: prezentace základních pojmů, konceptů a základy modelování mikroekonomické analýzy
    Projekt Nadace CERGE-EI č. NIF 2013/01-J, 2014

Vybrané publikace a patenty

  • KRBCOVÁ, Z., KUKAL, J., ŠVIHLÍK, J., FLIEGEL, K., Fast estimate of Hartley entropy in image sharpening, SPIE Optics + Photonics 2016, 28 August - 1 September 2016 San Diego, California, United States
  • KRBCOVÁ, Z., KUKAL, J., Image Quality Measures Based On Entropy, 22nd International Conference on Soft Computing, MENDEL 2016, June 8-10 Brno, Czech Republic

Kontakty