doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Pracovní zařazení

vedoucí

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

člen grantové komise FCHI
člen oborové rady doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku

Akademická kvalifikace

2017:

habilitační řízení na FAI UTB ve Zlíně, udělen titul doc.
obor: Řízení strojů a procesů
téma habilitační práce: Zpracování biologických signálů pro monitorování a řízení

2010: doktorské studium na FCHT UPCE zakončené titulem Ph.D.
obor: Technická kybernetika
téma disertační práce: Prediktivní řízení reaktorové pece s využitím po částech linearizovaného modelu
2007: magisterské studium na FCHT UPCE zakončené titulem Ing.
obor: Řízení technologických procesů
téma diplomové práce: Regulace hydraulicko-pneumatické soustavy

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 5
Počet vedených DP: 6
Počet vedených disertačních prací: 1

Odborné zaměření

Zabývá se zpracováním signálů a obrazů a pokročilou metodikou řízení procesů a biotechnologických procesů. Je vedoucím výzkumné Skupiny optimalizace a kybernetiky a členem výzkumných skupin Laboratoř řízení bioprocesů a Číslicové zpracování signálů a obrazů.

Vybrané projekty

  • Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin
    projekt TA ČR ALFA č. TA03010165, 2013–2015

Vybrané publikace a patenty

  • Mareš J., Kukal J., Náhlík J., Hrnčiřík P. Process state classification of fed-batch fermentation based on process variables analysis. Biochemica Engineering Journal. 2016. vol. 112. pp. 178-185. ISSN 1369-703X. IF: 2,467.
  • NÁHLÍK,J. HRNČIŘÍK, P., MAREŠ, J., RYCHERA, M., KENT, C.A. Towards the design of an optimal strategy for the production of ergosterol from Saccharomyces cerevisiae yeasts. Biotechnology Progress. ISSN: 1520-6033. IF: 2,167 (IN PRESS, ACCEPTED 28. 12. 2016)
  • ŤUPA, O., PROCHÁZKA, A., VYŠATA, O., SCHATZ, M., MAREŠ, J., VALIŠ, M., MAŘÍK, V. Motion tracking and gait feature estimation for recognising Parkinson’s disease using MS Kinect. BioMed Eng OnLine (14/97). 2015. DOI 10.1186/s12938-015-0092-7. ISSN. 1475-925X IF. 1,43
  • Kukal J., Mareš J., Náhlík J., Hrnčiřík P., Klimt M. Automated Classification of Bioprocess Based on Optimum Compromise Whitening and Clustering. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2015, 29(4), 533-539. ISSN 0352-9568. IF: 0,802
  • VYŠATA, O., PROCHÁZKA, A., MAREŠ, J., RUSINA, R., PAZDERA, L., VALIŠ, M., KUKAL, J. Change in the Characteristics of EEG Color Noise in Alzheimer's Disease. Clinical EEG and Neuroscience.20(10) 2013, ISSN 1550-0594. IF: 3,157

Další aktivity

2016-dosud: člen redakční rady časopisu Biology, Engineering and Medicine

Kontakty