Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Pracovní pozice

odborný asistent

Dosažené vzdělání

2008: doktorské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ph.D.
obor: Radioelektronika
téma disertační práce: Advanced Techniques for Image Noise Suppression
2005: magisterské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Radioelektronika
téma diplomové práce: Přenosové charakteristiky zobrazovacích systémů

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 1
Počet vedených DP: 4
Počet vedených disertačních prací: 2

Odborné zaměření

Zabývá se vývojem algoritmů pro zpracování biomedicínských a astronomických snímků, modelováním snímků, algoritmy pro potlačení šumu v obraze, vlnkovou transformací, segmentací obrazů.

Vybrané projekty

 • Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů
  grant GA ČR č. 17-05840S, 2017-2019
 • Automatická analýza mikroskopických snímků Langerhansových ostrůvků
  grant GA ČR č. 14-10440S, 2014-2016
 • Nelineární obrazové systémy s prostorově variantní bodovou rozptylovou funkcí
  grant GA ČR č. 14-25251S, 2014-2016

Vybrané publikace a patenty

 • Langerhans Islet Volume Estimation from 3D Optical Projection Tomography, Švihlík J., Kybic J., Habart D., et al, Source: Lecture Notes in Computer Science (ACCV 2016), Volume: 10117 Pages: 583-594 Published: 2017
 • Application of optimization heuristics for complex astronomical object model identification, Mojzis, Frantisek; Kukal, Jaromir; Svihlik, Jan, Source: Soft Computing, Volume: 20 Issue: 2 Pages: 621-636 Published: FEB 2016
 • Automated Analysis of Microscopic Images of Isolated Pancreatic Islets, Habart, David; Svihlik, Jan; Schier, Jan; et al., Source: Cell Transplantation, Volume: 25 Issue: 12 Pages: 2145-2156 Published: 2016
 • Point Spread Functions in Identification of Astronomical Objects from Poisson Noised Image, Mojzis, Frantisek; Kukal, Jaromir; Svihlik, Jan, Source: Radioengineering, Volume: 25 Issue: 1 Pages: 169-176 Published: APR 2016
 • Estimation of non-Gaussian noise parameters in the wavelet domain using the moment-generating function, Svihlik, J.; Fliegel, K.; Kukal, J.; et al., Source: Journal of Electronic Imaging, Volume: 21 Issue: 2 Pages: 15 Published: 2012

Více na webu ResearcherID

Pobyty a stáže

2013-2016: Centrum strojového vnímámí (CMP), Katedra kybernetiky FEL ČVUT
post-doc researcher
2009: University of Las Palmas
pobyt v rámci projektu ERASMUS pro učitele

Další aktivity

2017: recenzent časopisu IEEE Access
2016: recenzent časopisu Sensors
2014: recenzent časopisu Signal, Image and Video Processing
2012: recenzent časopisu Journal of Electronic Imaging
2012: recenzent časopisu Optical Engineering
2011-2016: člen oponentní rady MŠMT projektů COST CZ (1 projekt) a KONTAKT (3 projekty)
2010: recenzent časopisu Radioengineering
2006-dosud: člen organizace The International Society for Optical Engineering

Kontakty