Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Pracovní zařazení

odborný asistent

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

člen akademického senátu FCHI

Akademická kvalifikace

2008: doktorské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ph.D.
obor: Radioelektronika
téma disertační práce: Advanced Techniques for Image Noise Suppression
2005: magisterské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Radioelektronika
téma diplomové práce: Přenosové charakteristiky zobrazovacích systémů

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 1
Počet vedených DP: 4
Počet vedených disertačních prací: 2

Odborné zaměření

Zabývá se vývojem algoritmů pro zpracování biomedicínských a astronomických snímků, modelováním snímků, algoritmy pro potlačení šumu v obraze, vlnkovou transformací, segmentací obrazů.

Vybrané projekty

 • Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů
  grant GA ČR č. 17-05840S, 2017-2019
 • Automatická analýza mikroskopických snímků Langerhansových ostrůvků
  grant GA ČR č. 14-10440S, 2014-2016
 • Nelineární obrazové systémy s prostorově variantní bodovou rozptylovou funkcí
  grant GA ČR č. 14-25251S, 2014-2016

Vybrané publikace a patenty

 • Volume estimation from single images: an application to pancreatic islets, Dvořák, J., Švihlík, J., Kybic, J., et al., Source: Image Analysis & Stereology, Volume: 37 Issue: 3 Pages: 191-204 Published: 2018. 
 • Supervised and Unsupervised Segmentation Using Superpixels, Model Estimation, and Graph Cut, Borovec, J., Švihlík, J., Kybic, J., et al., Source: Journal of Electronic Imaging, Volume: 26 Issue: 6 Pages: 18 Published: 2017
 • Langerhans Islet Volume Estimation from 3D Optical Projection Tomography, Švihlík J., Kybic J., Habart D., et al, Source: Lecture Notes in Computer Science (ACCV 2016), Volume: 10117 Pages: 583-594 Published: 2017
 • Application of optimization heuristics for complex astronomical object model identification, Mojzis, Frantisek; Kukal, Jaromir; Svihlik, Jan, Source: Soft Computing, Volume: 20 Issue: 2 Pages: 621-636 Published: FEB 2016
 • Automated Analysis of Microscopic Images of Isolated Pancreatic Islets, Habart, David; Svihlik, Jan; Schier, Jan; et al., Source: Cell Transplantation, Volume: 25 Issue: 12 Pages: 2145-2156 Published: 2016

Více na webu ResearcherID

Pobyty a stáže

2013-2016: Centrum strojového vnímámí (CMP), Katedra kybernetiky FEL ČVUT
post-doc researcher
2009: University of Las Palmas
pobyt v rámci projektu ERASMUS pro učitele

Další aktivity

recenzent časopisu IEEE Access, Sensors, Signal Image and Video Processing, Journal of Electronic Imaging,Optical Engineering, Radioengineering
2011-2016: člen oponentní rady MŠMT projektů COST CZ (1 projekt) a KONTAKT (3 projekty)
2006-dosud: člen organizace SPIE

Kontakty