Vedení ústavu

Vedoucí:

Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Tajemník:

Ing. Hana Soušková, Ph.D.