Zaměstnanci ústavu

Akademičtí pracovníci:

Ing. Darina Bártová, Ph.D.

RNDr. Pavel Cejnar

Ing. Jana Finkeová, CSc.

Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Ing. Jan Kohout

Ing. Zuzana Krbcová

doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Ing. Martina Mudrová, Ph.D.

prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.

prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Ing. Hana Soušková, Ph.D.

Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Ing. Jan Vrba

MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.

Sekretářka, hospodářka:

Vladimíra Cimplová

Technik:

MgA. Aleš Balda