Studentům

Něco jako proslulé "Mým národům", jenže je to jen "Mým studentům"...


Motto: "Student není nádoba, do které je třeba znalosti nalít, ale pochodeň, kterou stačí zapálit."1)

Několik pravidel

Zde jsem sepsal pár pravidel pro studenty, které učím či vedu:

 1. "Učitel pouze ukazuje cestu. Nenalévá znalosti." Jsem tu pro vás, ale nemohu vás naučit nic, co sami nechcete. Učení je aktivní proces. Důležití je motivace, zapálení.
 2. "Moudrý člověk se pozná tak, že se hodně ptá." - je to možná paradoxní, sám si pamatuji, že jsem se často ve škole bál zeptat, abych nevypadal za blbce nebo za šprta. Ale když se nezeptáte, nic se nedozvíte. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se!
 3. “Neexistuje hloupá otázka, jen hloupá odpověď.” = nebojte se říci svoji myšlenku. Pokud odpovíte na otázku špatně, i to může být ponaučení pro ostatní. Jste studenti, máte právo leccos nevědět. Od toho jste ve škole, abyste se to naučili. (Ovšem u testů a zkoušek za to samozřejmě budete náležitě ohodnoceni;) )

Ale pozor:
 • NEmám rád lež, přetvářku, podvádění apod. - považuji to za podraz na mě. Dáváte mi tím najevo, že našemu vztahu učitel-student už není možné důvěřovat a takový vztah je pak na houby. Lhaním a podvody u mě končíte.
 • NEmám rád stres a zbytečnou práci - berte ohled na to, že i já jsem člověk; já se snažím vážit vašeho času, vy prosím si važte mého.

Na co kladu ve výuce důraz?

 • Učení by člověka mělo bavit - jak mě, tak vás. Je to ale i o vnitřním nastavení a motivaci. Jako děti jsme se všichni učili a měli z toho radost. Postupem času, čím víc jsme se museli učit věci, které jsme nechtěli, přišla averze. Pokud na moji hodinu přijdete už předotrávení, není to dobrý začátek. Snažte se na všem, co se učíte, hledat něco, co můžete aplikovat, něco, co můžete spojit s tím, co už znáte. Jinak je to ztráta času.
 • Názornost - často používám různé ilustrace, obrázky, příběhy, historky a vtípky (třeba Doc. Zla). Co je spojeno s prožitkem či emocemi, to se dobře pamatuje (ale nebojte, Cimrmanovu úlekovou fixaci nepoužívám). To si budete ještě i za pár let pamatovat - a když se mi to podaří šikovně spojit s tématem, je zde i šance, že se ve vaší ctěné hlavičce udrží i něco z toho, co jsem vás chtěl naučit...
 • Znalosti nejsou všechno - důležitější než teoretická informace je podle mě umění ji vymyslet či odvodit na základě jiných znalostí. Důležité je umět informace najít a použít; vyvozovat ze známého neznámé, umět o věcech přemýšlet...
 • Komunikace - vaše otázky mi ukazují na snahu věcem rozumět. Srozumitelná formulace problému je důležitá. Žijeme mezi lidmi, takže umět dobře komunikovat se dost často hodí:) Neumíte-li komunikovat, můžete být skvělý chemik/technik/programátor, ale vaše snaha bude marná, protože se s nikým odborně nedomluvíte. A dnes je mezioborovost klíčová v mnoha oborech.
 • Vaše prezentace a vyjadřování - když neumíte věci vyjádřit a dobře předat, můžete být génius, ale ostatním lidem to většinou k ničemu nebude. Snažím se o to, aby vaše vysvětlení prediktivní regulace pochopila i vaše babička;)
 • Softskills (tedy věci jako asertivita, sebereflexe, plánování, timemanagement, apod.) - to je to, co vás pak bude na trhu práce odlišovat od dalších lidí. Bohužel se to na vysokých školách učí stále dost málo.
 • Lidský přístup - studenti i učitelé jsou jenom lidi, ne? :) Když ke mně budete upřímní, mám pochopení pro leccos...

Možná vás tím budu prudit, ale budu se to do vás dostat horem dolem, protože pevně věřím tomu, že to je to, co vám do života pomůže nejvíce;)


Jak mi uděláte radost?

Dávejte najevo zájem, bude to pro mě signál, že tu nejsem zbytečně. Mám rád zpětnou vazbu, budu vděčný, když mi budete říkat, co se vám líbí či nelíbí (ne až na konci semestru) - mám rád konstruktivní kritiku (proto taky na konci semestru vždycky otravuji s dotazníkem).

A mám rád, když vidím, že moje práce má smysl.


Jak se učit efektivně?

 1. dávejte pozor v hodině
 2. motivujte se, odměňujte, hledejte praktická využití a příklady poznávané látky
 3. opakujte ideálně ještě ten den (Nezapomínejte na Ebbinghausovu křivku zapomínání;) )
 4. dostatečně spěte (to ovlivňuje učení nejvíce, ve spánku si mozek informace rád třídí a zapamatovává)
 5. přečtěte si něco o tom, jak se učit (třeba Jak se učit před větší zkouškou)
 6. učte druhé (to je nejlepší způsob, jak si ověřit, že něco umíte)

Mimochodem, líbí se mi myšlenky Komenského: "Učit se musí od mládí. Povinná školní docházka (chytří, hloupí, chudí, bohatí, …). Názorné vyučování. Nutnost určitého stupně vzdělání, horlivost. Přiměřenost látky k věku. Vše převádět do praxe. Vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu. Nutnost stálého opakování. Žák má být současně učitelem. Vyučování má být zábavné." Zdroj: wiki.

1) inspirováno výborným pedagogem Jiřím Roubalem z ČVUT FEL