Kde sídlíme

Sídlíme na adrese

Ústav počítačové a řídicí techniky
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 1905/5
166 28 Praha 6

v budově "A", přímo naproti hlavnímu vchodu do Národní technické knihovny:

 

Chcete nás navštívit? Pak vám mohou pomoci následující informace. Pojedete-li

Autem
Řiďte se GPS navigátorem a nechte se navést na souřadnice N 50° 6.20167', E 14° 23.39280'. Nemáte-li navigátor, projeďte Prahou až na Vítězné náměstí a poté se vydejte trasou Jugoslávských partyzánů – Velflíkova – Studentská – Technická (doprava) anebo Evropská – Thákurova – Zikova – Studentská – Technická (doleva). Vyhlížejte budovu Národní technické knihovny, v jejíž podzemních prostorách můžete parkovat. Sídlíme naproti v budově s označením "A".
Metrem
Vystupte ve stanici "Dejvická" trasy metra A, vyjděte po kamenných schodech do vestibulu a dále východem "Bus Suchdol" ven z vestibulu. Poté se vydejte (zády k Vítěznému náměstí) širokou asfaltovou cestou pro pěší až do ulice Technická. Po její levé straně stojí dvě budovy VŠCHT – sídlíme v té vzdálenější (za křižovatkou s ulicí Studentská) s označením "A".
Tramvají
Vystupte na zastávce "Vítězné náměstí", projděte vestibulem metra a dále východem "Bus Suchdol" ven z vestibulu. Poté pokračujte stejnou cestou jako od metra. U některých linek můžete vystoupit také na zastávce "Dejvická" a poté projít ulicí Studentská směrem dolů až na křižovatku s Technickou. Po levé straně uvidíte vchod do budovy "A".
Autobusem
Vystupte na zastávce "Dejvická". V případě linek 107, 116, 147, 160 postupujte stejnou cestou jako od metra, v případě linek 143, 161, 180 sejděte ulicí Šolínova dolů až na roh ulice Technické. Budovy VŠCHT stojí po její levé straně – sídlíme v té vzdálenější (za křižovatkou s ulicí Studentská) s označením "A"