Kontakty na vedení ústavu

Jméno Místnost Telefon E-mail
Vedoucí:
Ing. Jan Mareš, Ph.D. A334a 4172 Jan.Mares@vscht.cz
Tajemník:
Ing. Hana Soušková, Ph.D. A334b 4027 Hana.Souskova@vscht.cz