Kontakty na vedení ústavu

Jméno Místnost Telefon E-mail
Vedoucí:
Mareš Jan, doc., Ing., Ph.D. A334a 4172 Jan.Mares@vscht.cz
Tajemník:
Soušková Hana, Ing., Ph.D. A334b 4027 Hana.Souskova@vscht.cz