Sleduj co se děje a stahuj dolů

autor kubicekm@vscht.cz


Paralelní A/Č převodník. Flash ADC.


A/Č převodník s postupnou aproximací. Successive approximation ADC.


Integrační A/Č převodník. Integrating ADC.