Algoritmizace a programování

 Literatura:

  1. Dušek F.: Matlab a Simulink, učební texty VŠCHT Pardubice 2001
  2. Bártová D., Kukal J., Pánek M., Algoritmizace v systému MATLAB, elektronický učební text na intranetu    (http://vyukaap.vscht.cz/ )