Martina Mudrová - osobní poznámky k předmětu

 

Algoritmizace a programování

 

 2009-2010

 

-          týká se pouze studijní skupiny s výukou v PO 8:00 – 9:50 v posl. BS9

-          na začátku každého cvičení se píše vstupní test (cca 10 min) z dosud probrané látky s bodovým ohodnocením, které bude uváženo při hodnocení závěrečného testu

 

 

Časový plán výuky:

 

Týden sem.

Datum

Obsah výuky

Příklady

1

15.2.

Úvod do systému MATLAB

Probrané příkazy

(soubor  doplňován i pro další cvičení)

Přiřazovací příkaz, vyčíslení výrazů

2

22.2.

Matice, indexování, slučování, submatice. Operace s maticemi

3

1.3.

Základy algoritmizace - lineární algoritmy. Řešení soustav lineárních rovnic. Řetězcové proměnné. Práce v Editoru Matlabu.

Měla babka...“,

„Tonda v cukrárně“

 

4

8.3.

Grafy ve 2D. Základy objektové grafiky v Matlabu. Přenos grafů do jiných prostředí

Grafy goniom. fcí

5

15.3.

Rozhodovací příkazy – IF, SWITCH.

Logické operátory.

Cyklus se známým počtem opakování  - FOR.

Základní ladicí nástroje

Řešení kv. rovnice,

Rovnost proměnných,

Součet prvků vektoru bez funkce sum, součet prvků matice

6

22.3

Procvičování rozvětvených algoritmů.

Cyklus s neznámým počtem opakování - WHILE

 

Priklady na FOR, IF.doc Čtení vektoru s neznámou délkou. Grafy funkcí signum, sinc.Grafy diskrétních funkcí a časových řad

7

29.3.

Vyhledávání a třídění

Doplnění grafů - vztahy v popiscích, nastavení základních vlastností gr. objektů - SET, GET.

3D grafy a další rozšiřující úlohy. Stavba funkcí – FUNCTION.

“Bublinky”.

Mexický klobouk. Grafy kuželoseček ve 3D.

 

8

5.4.

Velikonoční pondělí

 

9

12.4.

Aplikační úlohy.

„Cyklista“, „Baňka“, „Banky“,

10

19.4.

Práce s datovými soubory.

Aplikační úlohy.

 

11

26.4.

Aproximace funkcí

Dynamická výměna dat – spolupráce s jiným prostředím

soubory ke stažení:

data1.xls, apr1.txt, apr2.txt

 

12

3.5

Symbolická matematika.

 

13

10.5.

Závěrečný test

 

14

17.5.

Zápočtový týden. Souhrn probraných témat. Navazující předměty. Náhradní termín záp. testu