Algoritmizace a programování

Anotace:

 1. Moderní technologie programování, programovací techniky
 2. Programový a vizualizační systém MATLAB, konversační a programový režim, editor
 3. Základní operace, funkce, aritmetické a logické operátory, vektorové a maticové operace
 4. Základy objektové grafiky, formátování, práce s datovými soubory
 5. Algoritmizace a programování, přiřazovací příkazy, finitní výpočetní metody
 6. Rozvětvené algoritmy, rozhodovací příkazy
 7. Cyklické algoritmy řízené podmínkou, příkaz cyklu, iterační výpočetní metody
 8. Dvourozměrná a třírozměrná grafika, principy zobrazovacích metod
 9. Vlastnosti objektů, barvy, obrazové formáty, export grafů
 10. Programové moduly, přenos parametrů
 11. Práce s datovými soubory, import dat z tabulkového procesoru, systém klient-server
 12. Spojení textového editoru s MATLABem, přístup k výpočetním metodám z textového dokumentu
 13. Principy modelování (Simulink), základní funkce a bloky, import dat z Matlabu, grafika
 14. Počítačový projekt