Aplikace výpočetní techniky

 1. Informační technologie, architektura počítače, periferie, principy operačních systémů
 2. Počítačové sítě, základy Internetu, elektronická komunikace
 3. Principy textových editorů, základní funkce, styly
 4. Psaní technických textů, vzorce, rovnice a tabulky
 5. Základy počítačové grafiky, grafické formáty, vkládání grafických objektů do textu
 6. Tabulkové procesory, používání vzorců a funkcí
 7. Grafika v kalkulačních tabulkách, práce s listy, průběhy funkcí
 8. Tabulkové procesory a textové editory, přenos informací, export tabulek a grafů
 9. Inženýrské aplikace tabulkových procesorů, zpracování datových souborů
 10. Databázové operace, třídění dat v tabulkových procesorech, filtrace informací
 11. Přenos souborů, import dat do tabulkových procesorů, export dat
 12. Numerické a grafické zpracování reálných dat v tabulkových procesorech
 13. Integrace komponent informačních systémů, správa programů
 14. Počítačový projekt

Aktuální sylabus také na

http://www.vscht.cz/main/studenti/dopbak/445/Aplikace.vypocetni.techniky.html