Multimedia ve zpracování signálů

 

Semestr:             9

Rozsah:            1/0/2 kz

Vyučující:            Ing. M. Pánek, Ing. A. Pavelka, Ing. M. Mudrová, PhD.

Kredit:             3

 

Sylabus:

1.       HW pro záznam zvuku a obrazu

2.       SW pro zpracování, formáty, media

3.       GSM, WAP, DHTML, CSS, ASP

4.       Audio signál – matematický popis

5.       Digitalizace audio signálu, komprese, dekomprese

6.       Zpracování audio signálu z poškozeného zdroje, vlastní projekt

7.       Video signál – matematický popis

8.       Digitalizace video záznamu, komprese, dekomprese

9.       Zpracování video signálu, vlastní projekt

10.   Svět virtuální reality – 3D modelování

11.   Jazyk VRML

12.   Vlastní projekt VRML

13.   Zpracování samostatných prací

14.   Závěr