Doporučená literatura předmětu Počítačová grafika

2010-11

 

Základní studijní materiály:

1.     Žára, Beneš, Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer Press, Praha, 1998

     (popř. Žára, Beneš, Sochor, Felkel: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, Computer Press, 2005)

2.    Sobota, Milián: Grafické formáty, Kopp, 1996

3.    Adobe Photoshop CS2, SoftPress, Praha, 2005 (popř. ...CS, ... 2004, popř. CS3 atd.)

4.    AutoCad 2010, uživatelská příručka

 


Užitečné zdroje na Internetu:

http://www-dt.fme.vutbr.cz/enviro/cad/Skripta/ACAD-0.htm

http://www3.autodesk.com

 

http://www.grafika.cz/photoshop/

http://www.adobe.com/

 

T. Gold,  Psychologie vnímání tvarů - http://interval.cz

 

http://www.typografie.unas.cz