Sylabus předmětu PG pro ak. r. 2012/2013

 

1. Principy získání a uchování grafické informace, vektorová a rastrová počítačová grafika

2. Barevná reprezentace obrazu, zpracování barev - barevné modely, redukce barev

3. Přehled nejdůležitějších grafických formátů - jejich vlastnosti a možnosti použití

4. Základní zpracování rastrových obrazů, histogram a jeho použití

5. Užití pokročilých metod zpracování rastrové informace

6. Základy grafického návrhu

7. Počítačový projekt 1: Praktické využití metod zpracování rastrového obrazu

8. Zásady tvorby technické grafické dokumentace, princip práce ve vektorovém syst. AutoCAD

9. Základní objekty vektorové PG a jejich vlastnosti (analytické křivky, text,...)

10. Složitější objekty vektorové PG (spline křivky, šrafy, kóty, bloky,...)

11. Vektorové systémy a jejich vazby na vnější prostředí (export, import, vnější reference)

12. Pozadí geometrických transformací obrazu

13. Počítačový projekt 2: Tvorba technického grafického dokumentu

14. Principy 3D modelování a virtuální reality