Studenti a studentské práce

 

- k jednotlivým tématům je možno se přihlásit osobně nebo prostřednictvím systému STUDENT

Doktorské studium:

Běžící práce:

Zaměření:  Zpracování obrazů

-          Ing. Petra Slavíková  (2009) – Zpracování mikroskopických snímků slitin kovů

-          Ing. Jana Petrová (2010)  - Zpracování snímků nanomateriálů

 

Diplomové a bakalářské práce:

Témata DP a BP pro rok 2011-12:

           

Využití metod analýzy obrazů při hodnocení vlastností kompozitních materiálů (BP)

 

            Aplikace metod zpracování obrazů při hodnocení kvality nanomateriálů (BP)

           

Segmentační metody v obrazové analýze mikroskopických snímků (DP)

 

Zpracování mikroskopických snímků slitin (DP)

           

           

Dříve obhájené práce:

2009 P. Slavíková.Analýza obrazových dat reprezentujících znečištění ovzduší. Diplomová práce

2008 J. Valčík.Virtual Reality Navigation System. Diplomová práce. (Model dostupný zde)

2008 L. Kňazovická. Zpracování biomedicínských obrazů. Bakalářská práce

2003V. Haškovec.Zpracování biomedicínských obrazů: Detekce hran. Diplomová práce

 

 

Studentské projekty:

Témata P1, P2, P3, PO1, PO2 a PA pro rok 2011-12

 z oblasti zpracování obrazů jsou dostupná ve studentském informačním systému zde

 

Dříve obhájené práce:

2008 P1: Moderní vektorové grafické formáty (J. Martiška)

2008 SVOČ: Vizualizace třírozměrných dat (L. Kňazovická)

2007 SVOČ: GUI pro zobrazování dat standardu DICOM (L. Kňazovická)

2006 P1: Grafická příprava prezentačních materiálů katedry (J. Antoš)

2006 P1: Přehled současných freewarových grafických produktů (J. Pokorný)

2006 P1: Tvorba grafického uživatelského rozhraní pro jasové korekce obrazu (J. Petrová)

2006 P1: Tvorba obrazových map (L. Brabač)

 

 

datum poslední aktualizace:19.5.2011