Anotace

 

Přednášky a laboratoře předmětu jsou věnovány objasnění základních principů a metod pořízení, uchování a zpracování obrazové informace v rastrové digitální podobě. Kromě všeobecných základních metod různých úprav obrazu je kladen důraz zejména na metody, které nacházejí uplatnění při zpracování inženýrských obrazových dat.

Mezi základní pojmy zahrnutými do přednášek a cvičení patří: Obraz jako 2D diskrétní funkce, vzorkování, komprese a uchování obrazových dat, zpracování barev,  metody pro zlepšení obrazu z pohledu subjektivního vjemu, analýza obrazu v prostorové a frekvenční oblasti, rekonstrukce obrazu, geometrické transformace a registrace obrazu, detekce objektů, segmentace obrazu, klasifikace objektů a další.

Základními nástroji jsou metody diskrétní matematiky - statistika, Fourierova transformace, metody matematické morfologie aj.

Praktické úlohy jsou řešeny v programovém prostředí Matlab a s využitím jeho Image Processing Toolboxu. V současnosti je využívána verze 7.

 

Přednášky a cvičení v počítačové laboratoři se konají v rozsahu  1-0-3.

Od ak. roku 2012-13 se předmět přesouvá do LETNÍHO SEMESTRU!

 

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.  Hodnocení je uděleno na základě zpracování samostatných projektů v průběhu semestru a ústní zkoušky z teoretických znalostí.