Studijní literatura

 

Zde je uveden seznam vhodné dostupné české literatury k danému tématu.

Další tituly je možno nalézt v anglické verzi těchto stránek.

 

Základní učební texty :

o       Klíč, Volka, Dubcová: Fourierova transformace, VŠCHT Praha, 1994

o       Hlaváč, Sedláček: Zpracování signálů a obrazů. ČVUT Fel, Praha 2000,

o       Žára, Beneš, Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998

o      Sochor, Žára, Beneš: Algoritmy počítačové grafiky, 2. vyd., ČVUT Fel, 1996

o Sobota, Milián: Grafické formáty, Kopp, České Budějovice, 1996

 

 Rozšiřující literatura:

o       Murray, VanRyper: Encyklopedie grafických formátů

o       Klíma a kol.: Zpracování obrazové informace, ČVUT Praha, 1999

o       Poláček, Ježek, Kopincová: Počítačová grafika, FS ČVUT Praha, 1993

 

Literatura k systému Matlab: 

 

Literatura k digitální fotografii:

o       Ondřej Neff:  Tajná kniha  o digitální fotografii, UNIS Publishing, Brno 2001

o       Josef Pecinovský: Digitální fotografie na počítači, Grada, Praha 2002