N445060 Zpracování obrazů 2

 

Doporučená literatura:

 

Uhlíř J., Sovka P., Číslicové zpracování signálů, vydavatelství ČVUT, 2002

Hlaváč V., Sedláček M., Zpracování signálů a obrazů, učební text ČVUT, Praha 2000

Gonzales R., Woods R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008

Jan J., Číslicová filtrace, analýza a restaurování signálů, VUTIUM, 2002

Šonka M., Hlaváč V., Boyle R., Image Processing, Analysis and Machine Vision, Thomson Learning, 2008