N445060 Zpracování obrazů 2

 

rozsah:  1-0-2 z, Zk

 

Sylabus výuky:

 

1.      Registrace obrazů a související problémy

2.      Fourierova transformace a její využití při rekonstrukci obrazu

3.      2D interpolace v obraze

4.      Geometrické transformace objektů

5.      Houghova transformace a její využití při analýze tvarů objektů

6.      Analýza hlavních komponent

7.      Detekce objektů, stanovení polohy a orientace objektu

8.      Pokročilé algoritmy redukce barev

9.      Analýza nezávislých komponent

10.   Potlačování rušivých složek v obraze

11.   2D diskrétní Wavelet transformace

12.   Klasifikace textur s využitím WT

13.   Binární a šedotónová matematická morfologie

14.   Segmentace obrazu, distanční transformace, rozvoďová transformace