Pořádáme kurzy programu ATHENS

Program ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates) byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise a významných technických evropských univerzit zahrnujících ParisTech (sdružení pařížských universit), TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw, University of Thessaloniki, Istanbul Technical University a ČVUT Praha. Tyto univerzity poskytují studentům vyšších ročníků partnerských univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad), odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin a je doplněna kulturním programem v rozsahu 12 až 15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Kurzy jsou uzavírány zkouškou (s udělením 2 kreditů) a jsou pravidelně hodnoceny zhlediska kvality.

Prostřednictvím ČVUT Praha je do programu ATHENS zapojena i VŠCHT Praha. Účast na kurzech pro studenty VŠCHT organizuje Zahraniční oddělení, které pravidelně zasílá výzvy studentům a připravuje přijímací řízení. Seznam aktuálně nabízených kurzů je zveřejňován na webové stránce ATHENS Programme, partnerské univerzity nabízejí zpravidla 2 až 3 kurzy, výběr kurzů se provádí v Paříži asi měsíc před jejich konáním.

Protože Ústav počítačové a řídicí techniky pravidelně připravuje jeden z úspěšných kurzů nabízených VŠCHT - kurz Digital Signal and Image Processing with Applications, mají nejlepší studenti oborů zajišťovaných naším ústavem možnost se těchto kurzů účastnit také. Doposud této možnosti využilo 5 našich studentů.