Podporujeme program celoživotního učení ERASMUS

Program ERASMUS je programem Evropské komise pro vzdělávání a zahrnuje možnost poskytnout stipendium studentovi, který se zúčastní studijního pobytu nebo pracovní stáže (v délce 3 až 12 měsíců) v zemi zapojené do Programu celoživotního učení realizovaného v rámci bilaterální smlouvy vysílající a přijímající instituce s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity na přijímající instituci. Studijní pobyt může probíhat pouze na partnerské vysokoškolské instituci sídlící v zemi zapojené do Programu celoživotního učení, se kterou vysílající instituce uzavřela bilaterální smlouvu. Vysílající i přijímající instituce musí mít Erasmus University Charter, který uděluje Evropská komise.

Účast na stážních pobytech studentů VŠCHT organizuje Zahraniční oddělení, které pravidelně zasílá výzvy studentům a připravuje přijímací řízení. Předměty na zahraničních universitách mohou nahradit předměty studijního programu na VŠCHT, pokud předem vše posoudí a odsouhlasí vyučující na VŠCHT a proděkan pro pedagogiku.

Ústav počítačové a řídicí techniky má platné smlouvy s Brunel University London, UK (Prof. Saeed Vaseghi) a Universidad de Las Palmas de G.C., Spain (Prof. Carmen Paz Suarez Araujo) pro oblast číslicového zpracování signálů a obrazů. Uvedená pracoviště navštívilo za posledních deset let 13 studentů oborů zajišťovaných naším ústavem (včetně akademických pracovníků ústavu v rámci přednáškových pobytů pedagogů). V tomto akademickém roce studují v zahraničí Bc. Martin Schätz a Bc. Jakub Kopal, studenti oboru Aplikovaná inženýrská informatika.