Vzdělávací a rozvojové projekty řešené ústavem

 • Zavedení výuky předmětu Kultivační techniky a modelování bioprocesů
  grant FRVŠ č. 727/2013, 2013 
 • Počítačový řídicí systém poloprovozního technologického zařízení
  grant FRVŠ č. 496/2012/A/a, 2012
 • Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů
  projekt operačního programu Praha - Adaptibilita (OPPA), Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání č. CZ.2.17/3.1.00/33254, 2011-2012
 • Rozvoj výuky informačních technologií s využitím virtualizačního prostředí a distribuovaných výpočtů
  grant FRVŠ č. 444/2010, 2010 
 • Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha
  rozvojový projekt MŠMT ČR č. 439, 2006 
 • Příprava nových předmětů zaměřených na aplikace počítačů v oblasti prezentace a dokumentace
  grant FRVŠ ČR č. 2060/2006/F1/b, 2006 
 • Implementace moderních informačních technologií ve strukturovaném studiu vybraných chemicko-inženýrských, potravinářských a chemicko-technologických oborech
  rozvojový projekt MŠMT ČR č. 432, 2005-2006 
 • Nové formy výuky pomocí Oracle iLearning
  rozvojový projekt MŠMT ČR č. 607, 2004-2005 
 • Informační technologie ve vzdáleném zpracování signálů a obrazů
  grant FRVŠ ČR č. 639/2001, 2001