Nabízíme i program univerzity třetího věku

Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřený na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření vysokoškolských zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné.

Pro seniory, kteří si chtějí osvojit základní práci na PC, nabízí Ústav počítačové a řídicí techniky studijní program Život s počítačem. Tento program je nejstarším programem U3V při VŠCHT Praha, první běh byl zahájen v roce 2004 a od té doby jej absolvovalo přes 250 posluchačů.