logo image

Žádost
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
o akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programuV souladu s § 79 a § 80 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a s Vyhláškou č. 42 MŠMT ze dne 10. února 1999 o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu (vyhláška o akreditaci) předkládá Vysoká školá chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 žádost o akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu:

Aplikovaná inženýrská informatika

který bude uskutečňovat Fakulta chemicko-inženýrská.

Požadované podklady pro posouzení žádosti jsou předkládány ve struktuře dané zákonem o vysokých školách a vyhláškou o akreditaci.

Presentace navazujího programu pro Vědeckou radu FCHI