S4
ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÍ
Letní semestr 2009 / 2010
Posluchárna A335: čtvrtek 15:00-18:20
Rozsah: 1 / 0 / 2   kz
Ing.E.Hošťálková,   Ing.J.Švihlík, Ph.D.   Prof.A.Procházka,CSc,   Ing.M.Mudrová,PhD,   Ing.A.Pavelka,   Doc.M.Kubíček,CSc


Týden Přednášky Laboratoř   Text   M-soubory    Projekt   
1 Základní příkazy systému MATLAB a SIMULINK, datové struktury, grafika, 3D matice, modelování obrazů MR MATLAB
2 Záznam a zpracování akustických dat, spektrální analýza, cepstrum
Vybrané příkazy pro Data Acquisition Tbx: GETDATA, PUTDATA, WAVREAD, WAVWRITE, WAVPLAY, WAVRECORD, WAVINFO, grafické uživatelské prostředí
3 STUDIE 1: Aplikace DFT pro potlačování rušivých složek signálu, STUDIE 2: Aplikace cepstra pro potlačení ozvěn
4 Projekt MM1: GUI pro záznam a zpracování akustických dat ProjectMM1
5 Dvoudimensionální DFT, analýza obrazů, změna rozlišení Základní příkazy pro Image Acquisition Tbx: VIDEOINPUT, PREVIEW, GETDATA, uložení videosekvencí pro matematické zpracování
6 Detekce obrazových komponent, potlačování aditivních rušivých složek, interpolace a třírozměrné modelování, souřadnicový systém, identifikace objektu v prostoru
7 STUDIE 3: Záznam videosekvencí pro třírozměrné modelování pohybu, STUDIE 4: Detekce pohybu
8 Projekt MM2: Záznam a zpracování obrazové sekvence ProjectMM2
9 Dvourozměrná interpolace, konstrukce spline funkcí Základní příkazy trojrozměrné grafiky: PLOT3, STEM3, AREA, FILL, SURF1, ALPHA, VIEW, LIGHTING, animace: MOVIE, AVIFILE
10 Základy jazyka VRML a virtuální realita, Virtual reality Tbx STUDIE 5: Modelování znečišťujících složek ovzduší s využitím virtuální reality
11 Projekt MM3: Modelování znečištění ovzduší ve vybrané oblasti ČR (interpolace, 3D model, animace, užití virtuální reality) ProjectMM3
12 STUDIE 6: Třírozměrné modelování videozáznamu pohybu s využitím virtuální reality
13 Distribuované výpočetní systémy, princip paralelních výpočtů Základní příkazy Distributed Computing Tbx: FINDRESOURCE, CREATE TASK, SUBMIT, GETALLOUTPUTARGUMENTS, DESTROY, příklady
14 Bezdrátové komunikační systémy, aplikace geografických informačních systémů Zápočet

DATA FILES Záznamy jednorozměrných a dvourozměrných signálů, biomedicínské obrazy MR, data znečištění ovzduší DATA

INFORMACE K ZÁPOČTU Termíny: Poslední týden semestru Podmínky: Bodovací systém