S4
NEURONOVÉ SÍTĚ
Letní semestr 2020 / 2021
Posluchárna A335: středa 9:00-11:00
VIRTUÁLNÍ MS TEAMS VIDEO KURS
Rozsah: 2 / 0 / 2   z, Zk
Prof. Aleš Procházka, CSc


Týden Přednášky Laboratoř   Text   M-soubory    Projekt   
1 Základní příkazy systému MATLAB, maticové a vektorové operace, datové struktury, grafika, práce se soubory, SIMULINK MATLAB
2 Maticový popis umělých neuronových sítí, přenosové funkce, typy sítí, vybrané aplikace
Základní výpočetní algoritmy, chybová plocha, vybrané příkazy: HARDLIM, TANSIG, LOGSIG, PURELIN, ERRSURF
3 Základní model neuronu (PERCEPTRON), učení a trénování sítě, princip klasifikace
Způsob učení perceptronu, vybrané příkazy: RANDS, INITP, LEARNP, TRAINP, PLOTPC, PLOTPV
4 Lineární sítě (ADALINE), model neuronu a architektuta sítě, princip učení
Adaptivní lineární sí, vybrané příkazy: INITLIN, LEARNWH, TRAINWH, SOLVELIN, SIM, ADAPTWH
5 Projekt NN1: Adaptivní potlačování rušivých složek signálu ProjectNN1
6 Vícevrstvé neuronové sítě, model neuronu a architektuta sítě, Levenberg-Marquardtova metoda, predikce časových řad
Základní algoritmy učení, optimalizace koeficientů sítě, vybrané příkazy: INITFF, SIM, LEARNBP, TRANBP
7 Projekt NN2: Analýza a predikce reálných časových řad ProjectNN2
8 STUDIE: Adaptive Signal Processing and Adaptive Neural Networks (B. Widraw)
9 Funkce radiálního typu, model sítě, volba struktury sítě
Optimalizace sítě, vybrané příkazy: RADBAS, SOLVERB
10 Asociační učicí metody, Hebbova metoda, Kohonenova metoda
Učení sítě, vybrané příkazy: LEARNH, LEARNK
11 Samoorganizující se sítě, inicializace a učení, samoorganizující se mapy
Samoorganizující se mapy, vybrané příkazy: NBDIST, NBGRID, COMPET
12 Projekt NN3: Klasifikace segmentů EEG signálu ProjectNN3
13 Modelování neuronových sítí v systému SIMULINK
Základní bloky pro modelování neuronových sítí, potlačování šumu Projekt NN - 4
DATA
14 KOLOKVIUM NN_EXAM

DATA FILES Data spotřeby plynu, biomedicínské signály (EKG, EEG), data znečištění ovzduší, záznamy průtoku DATA

INFORMACE K ZÁPOČTU Termíny a přihlášky: http://student.vscht.cz Podmínky: Bodovací systém, vzorový test