Hana Soušková

Aplikace mikroprocesorů

Anotace

Předmět seznamuje s hardwarovými softwarovými možnostmi určité třídy mikroprocesorů a jejich využitím. Důraz je kladen na praktickou část výuky na školních vývojových mikroprocesorových deskách. Studenti se seznámí s moderním vývojovým prostředím, technikami programování mikrokontrolerů a principy činností jednotlivých periferií. Na závěr předmětu by studenti měli prokázat, že umí znalosti z ovládání dílčích periferií propojit do rozsáhlého funkčního celku.

Sylabus

 1. Aplikace mikroprocesorů v informačních a řídicích systémech. Metody zpracování dat.
 2. Číselné soustavy. Zobrazení dat v počítači. Registr, paměť. Tok instrukcí a dat v počítači.
 3. Centrální procesorová jednotka mikroprocesoru, vnitřní registry, řadič, ALU, operační paměť.
 4. Zpracování instrukce počítačem. Programovací jazyk assembler, instrukční soubor, adresovací mody.
 5. Vývojové prostředky pro programování mikroprocesorů. (P&E Micro, CodeWarrior, Procesor Expert)
 6. Programovací techniky jazyka Assembler.
 7. Využití vyšších programovacích jazyků pro programování mikroprocesorů.
 8. Přerušovací systém mikroprocesoru. Zpracování informací v reálném čase.
 9. Paralelní vstupně/výstupní zařízení mikroprocesoru. Sériová vstupně/výstupní zařízení mikroprocesoru. Blokové schéma, řídicí registry, demonstrační příklad.
 10. A/D převodníky mikroprocesoru. Blokové schéma, řídicí registry, demonstrační příklad.
 11. Čítače a časovače mikroprocesoru. Principy, blokové schéma. Generování a měření časových událostí.
 12. Prostředky pro obrazový výstup – obrazovky, displeje.
 13. Možnosti zadávání dat a řízení programu pomocí maticové klávesnice.
 14. Aplikační úloha na měření dat pomocí senzorů, možnosti vyhodnocení, ukládání a zobrazování dat.

Výukové materiály

Požadavky na ukončení předmětu

 • Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem s hodnocením A, B, C, D, E a F.
 • K získání zápočtu je zapotřebí samostatně vypracovat 3 projekty (programy), předvést jejich funkčnost a obhájit. Termín obhajoby nejpozději v zápočtovém týdnu.
 • Pro zisk konkrétní známky se bere v úvahu bodové ohodnocení závěrečného testu. Test bude obsahovat 2 otázky ze seznamu otázek k závěrečnému testu, termín testu – zápočtový týden.