CHIBI: III. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Chemická informatika a bioinformatika se budou konat ve

čtvrtek 23. června 2022 od 9.00 hodin v místnosti A330b (knihovně ÚPŘT).

Zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Bakalářská práce Vedoucí
9.00 Kristýna Pknová 6 Robustní metody identifikace systémů Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Mgr. Šimon Axmann, Ph.D. ÚMAT
Kategorie článků: