INI: II. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

v úterý 31. srpna 2021 od 9.00 hodin v místnosti A330b (knihovně ÚPŘT).

Zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Bakalářská práce Vedoucí
9.00 Kristýna Pknová 1, 2, 4 Robustní metody identifikace systémů Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
  prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. ÚMAT
Kategorie článků: