ININ: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

ve čtvrtek 21. června 2018 od 9.00 hodin v knihovně ÚPŘT (místnost A330d).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Bakalářská práce Vedoucí
9.00 Lukáš Mrazík 1, 2, 3 Stanovení průběhu koncentrace migrujícího nZVI in situ Ing. Jan Vrba

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. RNDr. Carmen Simerská, CSc. ÚMAT
  doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
Kategorie článků: