ININ: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

ve středu 28. 6. 2017 od 9.00 hodin v knihovně ÚPŘT (místnost A330d).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Martin Vejvar 1, 2, 3 Vývoj laboratorní úlohy regulace laserového zaměření Ing. Jan Vrba

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Mgr. Pavel Kříž, Ph.D. ÚMAT
  doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, PH.D. ÚFMT
Kategorie článků: