ININ: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

ve čtvrtek 27. června 2019 od 9.00 hodin vzasedací síni FCHI (budova A, místnost 402).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Bakalářská práce Vedoucí
9.00 Jan Egermaier 1, 2, 4 Software pro zpracování CT snímků do 3D modelů pro virtuální realitu Ing. Jan Kohout
10.00 Pavel Jíně 1, 2, 3 Aplikace Průmyslu 4.0 ve vnitřním prostředí budov Ing. Jan Kohout
11.00 Olena Marchenko 1, 2, 3 Machine Learning for Pattern Recognition in Motion Detection prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
12.00 Karel Štícha 1, 2, 3 Software pro analýzu obličejových dat Ing. Jan Kohout

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Mgr. Pavel Kříž, Ph.D. ÚMAT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Dr. Mgr. Jana Jirešová ÚFMT
Kategorie článků: