ININ: I. termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 9.00 hodin v knihovně ÚPŘT (A330d).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Tomáš Rychetský 1, 2, 4 Ovládání robotického manipulátoru s využitím metod obrazové analýzy Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. ÚMAT
  doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: