ININ: Podzimní termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

ve čtvrtek 28. srpna 2014 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI.

Zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
10.00 Ema Hrbková 1 Aplikace metod obrazové analýzy při automatizovaném hodnocení mikroskopických snímků Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
10.20 Tomáš Dušík 1, 2, 4 Realizace stromových struktur v databázovém prostředí  doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
11.10 Ladislav Šťástka 1, 2, 4 Software pro analýzu CT snímků Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. ÚMAT
  doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc. ÚFMT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Vladimír Hanta, CSc. ÚPŘT
  Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: