Studijní plán oboru Inženýrská informatika

1. ročník

Zimní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101018 Základy anorganické chemie 101 2 1 0 z, Zk 4
N143013 Chemická informatika 143 1 1 0 kz 2
N409010 Bilanční výpočty 409 0 2 0 kz 3
N409046 Operační systémy a sítě 143 2 3 0 z, Zk 6
N413022 Matematika I 413 3 4 0 z, Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 445 0 3 0 kz 3
N445078 Úvod do programování a algoritmů 445 1 3 0 z, Zk 5
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 1. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N413003 Matematika II 413 3 3 0 z, Zk 8
N444001 Fyzika I 444 3 2 0 z, Zk 7
N445004 Matematické metody v inženýrství 445 2 2 0 z, Zk 5
N445006 Počítačová grafika 445 1 3 0 z, Zk 5
N445007 Objektově orientované programování 445 2 3 0 z, Zk 5
N834001 Odborný jazyk I 834 0 2 0 z 1
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 2. semestr

2. ročník

Zimní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N413018 Diskrétní matematika 413 2 1 0 kz 3
N445003 Databázové systémy 445 1 3 0 z, Zk 5
N445005 Webdesign I 445 1 3 0 kz 4
N445008 Tabulkové aplikace 445 1 2 0 kz 3
N445012 Zpracování signálů 445 2 2 0 z, Zk 5
N834002 Odborný jazyk II 834 0 2 0 z, Zk 2
Povinně volitelný předmět 2
N111009 Toxikologie a ekologie 111 2 0 0 Zk 3
N105004 Operační systémy a sítě 143 2 3 0 z, Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 444 0 0 3 kz 3
N445055 Programovací techniky 445 1 3 0 z, Zk 5
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 3. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N403032 Základy fyzikální chemie 403 2 1 0 z, Zk 5
N445022A Zpracování obrazů I 445 2 2 0 z, Zk 5
N445054 Počítačový sběr dat 445 2 2 0 z, Zk 5
N445059 Webdesign II 445 2 2 0 kz 5
N445079 Projekt inženýrské informatiky I 445 0 3 0 kz 3
Povinně volitelný předmět 3 a 4
N409005 Úvod do chemických technologií 409 2 1 0 z, Zk 4
N444007 Základy elektroniky 444 2 2 0 z, Zk 5
N445052 Návrhy databázových systémů 445 1 3 0 z, Zk 5
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 4. semestr

3. ročník

Zimní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N444004  Měřicí a řídicí technika   444 2 0 0 Zk 3
N445028 Počítačové řídicí systémy  445 2 2 0 z,Zk 5
N445030 Umělá inteligence 445 2 2 0 z, Zk 5
N445056 Řízení projektů 445 2 2 0 z, Zk 5
N445081 Projekt inženýrské informatiky II 445 0 3 0 kz 3
N445086 Základy mikroprocesorové techniky 445 1 2 0 kz 3
Povinně volitelný předmět 5
N409002 Chemické inženýrství I 409 2 3 0 z, Zk 6
N445011 Prezentační dovednosti 445 1 3 0 kz 3
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 5. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 444 0 0 3 kz 3
N445047 Angličtina pro informatiku 445 0 2 0 kz 2
N445059 Webdesign II 445 2 3 0 kz 5
N963014 Bakalářská práce 963 0 0 12 z 15
Povinně volitelný předmět 6
N319004 Biotechnologie I 319 2 1 0 z, Zk 4
N444012 Metrologie 444 2 0 3 z, Zk 5
N445019 Logické řízení 445 2 2 0 z, Zk 5
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 6. semestr