PIM: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Procesní inženýrství a mangement se budou konat

ve čtvrtek 2. července 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti FCHI.

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Bakalářská práce Vedoucí
9.00 Veronika Houdová 1, 3, 6 Spokojenost pracovníků ve strukturální firmě Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.
10.00 Ondřej Golda 1, 2, 6 Moderní metody počítačové vizualizace procesů doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
11.00 Tomáš Hlavatý 1, 3, 6 Developing a reliable macro-scale CFD model for multi-scale simulations of catalytic filters for automotive exhaust gas aftertreatment Ing. Martin Isoz, Ph.D.
12.00 Monika Pešková 1, 2, 6 Výroba vodíku z odpadních plastů pomocí vysokoteplotní plazmové pyrolýzy Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Zdeněk Grof, Ph.D. ÚCHI
Členové: Ing. Pavel Morávek, Ph.D. ÚFCH
  Ing. Jiří Klečka, Ph.D. ÚEM
  RNDr. Pavel Galář, Ph.D. ÚFMT
  doc. RNDr. Carmen Simerská, CSc. ÚM
Kategorie článků: