Bakalářské předměty garantované naším ústavem

Kód Název Garant
N445001 Aplikace výpočetní techniky Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
N445001A Aplikace výpočetní techniky Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
N445002 Algoritmizace a programování doc. Ing. Jaroslav Poživil, CSc.
N445003 Databázové systémy Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
N445004 Matematické metody v inženýrství prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
N445005 Webdesign I Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
N445006 Počítačová grafika Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
N445007 Objektově-orientované programování Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
N445008 Tabulkové aplikace Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
N445009 Operační systémy a počítačové sítě Ing. Jan Hořejš
N445011 Prezentační dovednosti Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
N445012 Zpracování signálů prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
N445019 Logické řízení prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
N445022A Zpracování obrazů I Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
N445028 Počítačové řídicí systémy prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
N445030 Umělá inteligence Ing. Pavel Hrnčířík, Ph.D.
N445036 Simulace podnikových procesů Ing. Vladimír Hanta, CSc.
N445039 Administrace počítačových sítí Ing. Jan Hořejš
N445048 Automatické řízení Ing. Vladimír Hanta, CSc.
N445052 Návrhy databázových systémů doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
N445053 Počítačová technika Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
N445054 Počítačový sběr dat Ing. Jan Mareš, Ph.D.
N445055 Programovací techniky doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
N445056 Řízení projektů prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
N445059 Webdesign II Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
N445078 Úvod do programování a algoritmů Ing. Jana Finkeová, CSc.
N445079 Projekt Inženýrské informatiky I Ing. Hana Soušková, Ph.D.
N445081 Projekt Inženýrské informatiky II Ing. Hana Soušková, Ph.D.
N445082 Projekt Inženýrské informatiky II Ing. Hana Soušková, Ph.D.
N445086 Základy mikroprocesorové techniky Ing. Hana Soušková, Ph.D.