Projekty bakalářského studia vypsané ústavem

Název projektu Vedoucí projektu Doporučený obor řešitele
Analýza dostupného software pro design primerů a fluorescenčních sond Pavel Cejnar
RNDr.
FA
Automatické generování specifických typů grafů v tabulkovém procesoru Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Digitální formáty důkazních materiálů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
FA
Farmakokinetika ve forenzní toxikologii Jana Finkeová
Ing. CSc.
FA
Forenzní analýza webových prohlížečů Iva Nachtigalová
Ing. Ph.D.
FA
Generování grafů v PHP pomocí GD knihovny Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Genetické markery pro dědičné choroby Pavel Cejnar
RNDr.
FA
Inovace laboratorní úlohy hydraulicko-pneumatická soustava Jan Mareš
Ing. Ph.D.
ININ
Kinetika růstu mikroorganismů Jana Finkeová
Ing. CSc.
FA
Metody rozpoznávání textu Darina Bártová
Ing. Mgr. Ph.D.
FA
Modul rozšiřující grafické možnosti Matlabu při tvorbě grafů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Obrazová analýza kožních papilárních liniích prstů Jan Švihlík
Ing. Ph.D.
FA
Počítačové zpracování prostorových dat pro forenzní vědy - fotografie Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
FA
Počítačové zpracování prostorových dat pro forenzní vědy - projektily Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
FA
Samoobnovovač prohlížeče pro vývojáře webu Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Software pro analýzu CT snímků Jan Mareš
Ing. Ph.D.
ININ
Vyhledávání v elektronických archivech důkazních materiálů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
FA
Vyhledávání ve forenzních databázích při neúplné informaci Vladimír Hanta
Ing. CSc.
FA
Vytváření displejů v aplikaci InTouch s využitím nepřímých proměnných Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Vytváření grafů pomocí jazyka VBA Jana Finkeová
Ing. CSc.
ININ
Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
ININ
Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
 
Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace Pavel Hrnčiřík Ing. Ph.D.  
Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace (3). Pavel Hrnčiřík Ing. Ph.D. ININ
Vytvoření šablony v Excelu pro zpracování experimentálních dat z měřicího systému Pavel Hrnčiřík Ing. Ph.D. ININ
Vytvoření šablony v Excelu pro zpracování experimentálních dat z měřicího systému (2) Pavel Hrnčiřík Ing. Ph.D. ININ