SVK: Harmonogram sekce Analýza a zpracování dat

V pondělí 21. listopadu 2016 budou od 9 h v posluchárně A335 probíhat prezentace studentských prací v rámci Studentské vědecké konference na VŠCHT, které byly zařazeny do sekce Analýza a zpracování dat.

Harmonogram prezentací v této sekci je následující:

Čas Student Téma Školitel
9.00 Bc. Klára Zuntová Využití metod Matching Pursuit a Singular Spectrum Analysis pro zpracování spánkových dat prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
9.20 Bc. Kristýna Dánová Klasifikační a vizualizační metody pro detekci spánkových stádii prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
9.40 Bc. Vojtěch Sedlák Vyhodnocování obličejové symetrie pomocí MS Kinect prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
10.00 Bc. Jakub Jůzl Webová aplikace monitorující změny obsahu webových stránek Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
10.40 Bc. Tomáš Matonoha Multiplatformní testování výkonnosti hardware implementované v jazyku Java RNDr. Pavel Cejnar
11.00 Bc. Jakub Kubík Návrh a implementace aplikací v jazyku C# za použití moderních vývojových prostředků a programovacích technik RNDr. Pavel Cejnar

Více se o prezentovaných tématech (i v ostatních sekcích SVK VŠCHT) dočtete ve sborníku.

Kategorie článků: