SVK: Harmonogram sekce Řízení procesů a analýza dat

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 budou od 9 h v posluchárně A330 probíhat prezentace studentských příspěvků v rámci Studentské vědecké konference na VŠCHT, které byly zařazeny do sekce Řízení procesů a analýza dat.

Harmonogram prezentací v této sekci je následující:

Čas Student Téma
09.00 Kristýna Žemlová Uživatelské rozhraní pro zpracování krystalografických dat
09.20 Olena Marchenko Pattern Recognition in Motion Analysis
09.40 Karel Štícha Software pro analýzu obličejových dat
10.00 Jan Vališ Diagnostika karcinomu plic s využitím in vivo Ramanovy sondy
10.20 Jan Egermaier Software pro analýzu CT snímků
10.40 Pavel Jíně Aplikace Průmysl 4.0 ve vnitřním prostředí budov

Více se o prezentovaných tématech (i v ostatních sekcích SVK VŠCHT) dočtete ve sborníku.

Kategorie článků: