Bakalářské práce vypsané ústavem

Pozn.: Přeškrtnuté práce jsou již pro akademický rok 2013/2014 zadány.

Název práce Vedoucí práce Doporučený
obor řešitele
3D vizualizace geografických dat Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
ININ
Analýza GPS a fyziologických dat Aleš Procházka
prof. Ing. CSc.
ININ
Analýza textových souborů Jaromír Kukal
doc.Ing. Ph.D.
ININ
Analýza vícekanálových signálů s aplikací na zpracování EEG záznamů Aleš Procházka
prof. Ing. CSc.
ININ
Aplikace metod obrazové analýzy při automatizovaném hodnocení mikroskopických snímků Martina Mudrová
Ing. Ph.D.
CHEMIE
Aplikace metod obrazové analýzy při automatizovaném hodnocení mikroskopických snímků Martina Mudrová
Ing. Ph.D.
PINIM
Aplikace metod obrazové analýzy při automatizovaném hodnocení mikroskopických snímků Martina Mudrová
Ing. Ph.D.
ININ
Aplikace metod zpracování obrazů při hodnocení kvality nanomateriálů Martina Mudrová
Ing. Ph.D.
NANO
Dekontaminační vlastnosti nízkoteplotního plazmatu Hana Soušková
Ing. Ph.D.
FA
Detekce a měření 3D struktur ve 2D snímcích lidského těla pořízených metodou magnetické rezonance Pavel Cejnar
RNDr.
ININ
Digitální forenzní analýza Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální forenzní zkoumání elektronických stop při vyšetřování domácího násilí Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální forenzní zkoumání elektronických stop při vyšetřování email hrozeb a sledování Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální forenzní zkoumání elektronických stop při vyšetřování herních podvodů Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální forenzní zkoumání elektronických stop při vyšetřování krádeží identity Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální forenzní zkoumání elektronických stop při vyšetřování nelegálního užívání drog Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální forenzní zkoumání elektronických stop při vyšetřování sexuálního obtěžování Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální forenzní zkoumání elektronických stop při vyšetřování softwareového pirátství Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální forenzní zkoumání elektronických stop při vyšetřování zneužívání dětí Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
FA
Digitální formáty důkazních materiálů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
FA
Forenzní analýza mobilních zařízení Jan Náhlík prof.
Ing. CSc.
FA
Inovace laboratorní úlohy hydraulicko-pneumatická soustava Jan Mareš
Ing. Ph.D.
ININ
Komunikace mezi aplikacemi pomocí jazyka VBA Jana Finkeová
Ing. CSc.
ININ
Matematické modelování fermentací s více substráty Jana Finkeová
Ing. CSc.
PIM
Matematický model výroby pekařského droždí Jana Finkeová
Ing. CSc.
PIM
Modul rozšiřující grafické možnosti Matlabu při tvorbě grafů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Modul rozšiřující grafické možnosti Matlabu při tvorbě grafů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Možnosti léčby mykotických onemocnění vlivem účinků nízkoteplotního plazmatu Hana Soušková
Ing. Ph.D.
FA
Nelineární regrese naměřených dat Vladimír Hanta
Ing. CSc.
PIM
Nelineární regrese naměřených dat Vladimír Hanta
Ing. CSc.
ININ
Optimalizace kódu řídicího systému BIOGENES II Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Optimalizace kódu řídicího systému BIOGENES II Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Počítačové zpracování prostorových dat pro forenzní vědy Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
FA
Program pro dynamickou simulaci jednoduchých systémů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Program pro dynamickou simulaci jednoduchých systémů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Registrace vícerozměrných signálů pro včasnou detekci obrazových komponent Aleš Procházka
prof. Ing. CSc.
ININ
Registrace vícerozměrných signálů pro včasnou detekci obrazových komponent Aleš Procházka
prof. Ing. CSc.
FA
Regulace otáček stejnosměrného motorku pomocí mikrokontroleru HCS08 Hana Soušková
Ing. Ph.D.
ININ
Software pro analýzu CT snímků Jan Mareš
Ing. Ph.D.
ININ
Spolupráce simulačního systému SIMULINK s aplikační knihovnou Optimization Toolbox Vladimír Hanta
Ing. CSc.
ININ
Spolupráce simulačního systému SIMULINK s aplikační knihovnou Optimization Toolbox Vladimír Hanta
Ing. CSc.
PIM
Srovnání optimalizačních metod knihovny Optimization Toolbox Vladimír Hanta
Ing. CSc.
PIM
Srovnání optimalizačních metod knihovny Optimization Toolbox Vladimír Hanta
Ing. CSc.
ININ
Učení fuzzy regulátoru typu Mamdani z provozních dat Pavel Cejnar
RNDr.
PIM
Ukládání matematických rovnic do relačních databází Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Ukládání matematických rovnic do relačních databází Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Vyhledávání v databázích při neúplné informaci Vladimír Hanta
Ing. CSc.
PIM
Vyhledávání v databázích při neúplné informaci Vladimír Hanta
Ing. CSc.
ININ
Vyhledávání v elektronických archivech důkazních materiálů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
FA
Vyhledávání ve forenzních databázích při neúplné informaci Vladimír Hanta
Ing. CSc.
FA
Výkonnost pohledů v MySQL serveru Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Výkonnost pohledů v MySQL serveru Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Vytváření displejů v aplikaci InTouch s využitím nepřímých proměnných Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Vytváření displejů v aplikaci InTouch s využitím nepřímých proměnných Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace. Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
ININ
Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace. Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
PIM
Vytvoření fuzzy regulátoru pro automatizované řízení biotechnologických procesů Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
PIM
Využití modulu RaspberryPi pro řízení mobilního robota Jan Mareš
Ing. Ph.D.
ININ
Využití optimalizačních technik v matematickém modelování fermentací Jana Finkeová
Ing. CSc.
ININ
Využití systému ARDUINO pro měření technologických veličin Jan Mareš
Ing. Ph.D.
ININ
Webová aplikace pro správu animovaných výukových prezentací Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Webová aplikace pro správu animovaných výukových prezentací Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Webová aplikace pro správu chemické databáze Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Webová aplikace pro správu chemické databáze Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Webová aplikace pro správu sportovních výsledků Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Webová aplikace pro správu sportovních výsledků Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Webová aplikace pro správu stránek Laboratoře řízení bioprocesů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
PIM
Webová aplikace pro správu stránek Laboratoře řízení bioprocesů Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ
Webové rozhraní pro analýzu výhodnosti tarifů telefonního operátora Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
ININ