Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Dne 11. února 2015 bude v 10.00 h v zasedací síni FCHI (budova A, zadní schodiště, č. dv. 402) obhajovat disertační práci Ing. Mohammadreza Yadollahi v oboru Technická kybernetika. S disertační prací Multi-dimensional Biomedical Data Analysis je možné se seznámit v Národní technické knihovně, Technická 6/2710, 160 80 Praha 6-Dejvice.

Kategorie článků: