TK: Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Ve čtvrtek 14. února 2019 se bude od 13.00 hodin v zasedací místnosti FCHI VŠCHT (budova A, č. dv. 402) konat základní část státní doktorské zkoušky

Ing. Jana Kohouta

v oboru Technická kybernetika.

Tématickými okruhy základní části státní doktorské zkoušky budou:

  1. Matematika
  2. Číslicové zpracování signálů a obrazů
  3. Počítačové řídicí systémy

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: prof. Ing. Dr. Martin Vrňata ÚFMT
Členové: doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D. ÚM
Kategorie článků: