TK: Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

V úterý 24. září 2019 se bude od 13.00 hodin v zasedací místnosti FCHI VŠCHT (budova A, č. dv. 402) konat základní část státní doktorské zkoušky

Ing. Jakuba Kopala

v oboru Technická kybernetika.

Tématickými okruhy základní části státní doktorské zkoušky budou:

  • Matematika
  • Číslicové zpracování signálů a obrazů
  • Inženýrská informatika

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: prof. Dr. Ing. Martin Vrňata ÚFMT
Členové: RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D. ÚM
  prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. KO FEL ČVUT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: